Λίμνη Βεγορίτιδα (03/2009) Λίμνη Βεγορίτιδα (01/2011) Λίμνη Βεγορίτιδα (12/2011) Άγιος Αθανάσιος (01/2011)
(Οικονόμου Γρηγόριος) (Γκαρέλας Κώστας) (Αντωνιάδης Αντώνης) (Γκαρέλας Κώστας)
Άγιος Αθανάσιος (01/2011) Παλιός Άγιος Αθανάσιος (03/2009) Άρνισσα - Καιμακτσαλάν (11/2011) Λουδίας (08/2007)
(Γκαρέλας Κώστας) (Οικονόμου Γρηγόριος) (Αντωνιάδης Αντώνης) (Τσουφλίδης Δημήτριος)
Γιαννιτσά (05/2008) Γιαννιτσά (05/2008) Γιαννιτσά (05/2008) Γιαννιτσά (05/2008)
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Παναγίτσα (11/2006) Άρνισσα (12/2005) Όρος Καιμακτσαλάν - Παναγίτσα Όρος Βόρας (Καιματσαλάν) (12/2005)
(Μπίρης Κυπριανός) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Λουδίας (08/2007) Βέρμιο Βέρμιο (05/2003) Αριδαία
(Τσουφλίδης Δημήτριος) (Κεχαγιάς Σταύρος) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Αριδαία Αριδαία Λίμνη Βεγορίτιδα (11/2006) Λίμνη Βεγορίτιδα, ΒΑ πλευρά (12/2005)
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Μπίρης Κυπριανός) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Όρος Βόρας (Καιματσαλάν) (12/2005) Λίμνη Βεγορίτιδα, ΒΑ πλευρά (12/2005) Λίμνη Βεγορίτιδα, ΒΑ πλευρά (12/2005) Λίμνη Βεγορίτιδα, ΒΑ πλευρά (12/2005)
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
 
Λίμνη Βεγορίτιδα, ΒΑ πλευρά (12/2005) Κρύα Βρύση (08/2007) Κρύα Βρύση (08/2007)  
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Τσουφλίδης Δημήτριος) (Τσουφλίδης Δημήτριος)