Κάθισμα Καλαμίτσι Αμμόγλωσσα Βόρεια είσοδος διαύλου
(Νικολάου Ανδρέας) (Νικολάου Ανδρέας) (Δαλλός Σπύρος) (Δαλλός Σπύρος)
Λευκάδα Λευκάδα Άγιος Νικήτας Λευκάδα
(Δαλλός Σπύρος) (Ποργιάζης Βασίλης) (Μαδεμλής Γιάννης) (Μαδεμλής Γιάννης)
Κάθισμα Λευκάδα Παραλία Εγκρεμνών Παραλία Μύλος
(Μαδεμλής Γιάννης) (Μπισμπίκης Κώστας) (Μαδεμλής Γιάννης) (Μαδεμλής Γιάννης)
Πόρτο Κατσίκι Πόρτο Κατσίκι Λευκάδα Λευκάδα (05/2008)
(Μαδεμλής Γιάννης) (Μαδεμλής Γιάννης) (Δαλλός Σπύρος) (Λουκάς Νικόλαος)
Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005) Νυδρί (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005) Λευκάδα (08/2005)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Νυδρί (08/2005) Λευκάδα (05/2008) Λευκάδα (05/2008) Αγία Μαύρα Λευκάδας - Αμμόγλωσσα (11/2007)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Ποργιάζης Βασίλης)
Αγία Μαύρα Λευκάδας - Αμμόγλωσσα (11/2007) Αγία Μαύρα Λευκάδας - Αμμόγλωσσα (11/2007) Αγία Μαύρα Λευκάδας - Αμμόγλωσσα (11/2007) Λευκάδα (08/2008)
(Ποργιάζης Βασίλης) (Ποργιάζης Βασίλης) (Ποργιάζης Βασίλης) (Γκαρέλας Κώστας)
Λευκάδα (05/2008) Λευκάδα (05/2008) Λευκάδα (05/2008) Λευκάδα (05/2008)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
 
Λευκάδα (05/2008) Λευκάδα (05/2008) Λευκάδα (05/2008)  
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)