Λιμένας Γέρακα (06/2006) Λιμένας Γέρακα (06/2006) Λιμένας Γέρακα (06/2006) Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Γέρακα (06/2006)
(Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος) (Λουκάς Νικόλαος)
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου - Γέρακα (06/2006) Γλυκόβρυση Λακωνίας – όρος Κούρκουλα Αρεόπολη Ταΰγετος
(Λουκάς Νικόλαος) (Αναστασίου Μιχάλης) (Johan Demuynck) (Αναστασίου Μιχάλης)
Λακωνία Μυστράς Αεροδρόμιο Σπάρτης LGSP Ταΰγετος και Σπάρτη στο βάθος  
(Αναστασίου Μιχάλης) (Μπίρης Κυπριανός) (Μπίρης Κυπριανός)