Κερκίνη (05/2003) Κερκίνη (05/2003) Κερκίνη Κερκίνη
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Κερκίνη Κερκίνη - Δύση του ηλίου Κερκίνη - Λιθότοπος Κερκίνη
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Κερκίνη Κερκίνη Κερκίνη (04/2003) Κερκίνη
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Κερκίνη Κερκίνη - Μπέλες Παραλίμνιο δάσος Κερκίνη
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Παραλίμνιο δάσος Φθινοπωρινή Κερκίνη Το λιβάδι που δακρύζει Κερκίνη - Ηλιοβασίλεμα
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Κερκίνη - Δυτική όχθη (12/2005) Κερκίνη (09/2005) Κερκίνη (09/2005) Κερκίνη - Βόρεια πλευρά (12/2005)
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Μανδηλιώτης Ζήσης) (Μανδηλιώτης Ζήσης) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου)
Κερκίνη - Βόρεια πλευρά (12/2005) Κερκίνη - Δυτική όχθη (12/2005) Κερκίνη (06/2006) Κερκίνη (06/2006)
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Αναστασίου Μιχάλης) (Αναστασίου Μιχάλης)
Κερκίνη (06/2006) Κερκίνη (09/2006) Κερκίνη (09/2006) Κερκίνη (09/2006)
(Αναστασίου Μιχάλης) (Αθανασιάδης Θεοδόσης) (Αθανασιάδης Θεοδόσης) (Αθανασιάδης Θεοδόσης)
Κερκίνη (09/2006) Κερκίνη (09/2006) Κερκίνη (09/2006) Κερκίνη (09/2006)
(Αθανασιάδης Θεοδόσης) (Αθανασιάδης Θεοδόσης) (Αθανασιάδης Θεοδόσης) (Αθανασιάδης Θεοδόσης)
Κερκίνη - Βόρεια πλευρά (03/2008) Κερκίνη - Βόρεια πλευρά (03/2008) Κερκίνη - Βόρεια πλευρά (03/2008) Κερκίνη (07/2008)
(Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Γ. Μαδεμλής - Δ. Αθανασίου) (Ξενόπουλος Γιώργος)