Αμοργός (03/2006) Αμοργός (03/2006) Αμοργός (03/2006) Αμοργός (03/2006)
(Σωτηρόπουλος Σωτήρης) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης)
Αμοργός Αμοργός Αμοργός Αμοργός
(Ρωσσίδης Κώστας) (Ρωσσίδης Κώστας) (Ρωσσίδης Κώστας) (Ρωσσίδης Κώστας)
Το λιμάνι της Αιγιάλης με τα δυο χωριά Λαγκάδα και Θολάρια. Αμοργός Αμοργός Αμοργός
(Ρωσσίδης Κώστας) (Ρωσσίδης Κώστας) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης)
Αμοργός Αμοργός Αμοργός Αμοργός
(Σωτηρόπουλος Σωτήρης) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης)
   
Αμοργός Αμοργός    
(Σωτηρόπουλος Σωτήρης) (Σωτηρόπουλος Σωτήρης)